ZP/ZC/SZP/4/2009 - Zapytanie o cenę - "Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku".

Unieważnienie postępowania