ZP/PN/SZP/11/2009 - Przetarg nieograniczony - "Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w latach 2009-2010".

Wynik postępowania