Zagraniczne szkolenie wyjazdowe zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu: „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji".