Zapraszamy na portal "Twoja Europa - Przedsiębiorstwa"

Praktyczne informacje oraz usługi administracji publicznej on-line w różnych językach dla przedsiębiorstw pragnących prowadzących działalność w innym państwie UE.

Informacje przedstawione przez Komisję Europejską i władze krajowe.

Witryna: Twoja Europa - Przedsiębiorstwa

 

26.05.2009