Komisja Europejska przygotowuje obecnie nowy PLAN INNOWACYJNY dla Europy. W celu umożliwienia przedsiębiorcom udziału w tym procesie uruchomiła niezależny panel biznesowy. Panel daje możliwość dzielenia się pomysłami i uwagami na temat innowacji w Unii Europejskiej. Zgłoszone uwagi i pomysły staną się kluczowym elementem PLANU INNOWACYJNEGO. Z wirtualnie prowadzonej debaty zostanie opracowany raport (jesienią 2009 roku).

Zapraszamy do dyskusji, debaty oraz podzielenia się uwagami

Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

14.07.2009