Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania obiektu Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego", nr postępowania ZP/ZC/SZP/31/2010.
Postępowanie prowadzone było na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078).

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

27.12.2010