DARR S.A. realizuje na zlecenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników projektu regionalnego „Młodość- Aktywność-Praca"

Eksperci DARR S.A. otrzymali zlecenie od Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy na realizację usługi z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu zamieszkałych na obszarze trzech powiatów: wrocławskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego.
Projekt pn.„Młodość-Aktywność-Praca" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje swoim działaniem sześć powiatów woj. dolnośląskiego: wrocławski, świdnicki, wałbrzyski, wołowski, jeleniogórski i legnicki. Celem realizacji projektu jest wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wejściu na rynek pracy poprzez kompleksową aktywizacje zawodową i społeczną. Zakres projektu obejmuje m.in. konsultacje indywidualne realizowane przez doradców zawodowych. Konsultacje indywidualne dotyczą takich zagadnień jak: ocena predyspozycji zawodowych i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD); rynek pracy i metody aktywnego poszukiwania pracy; przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie praktyczne do rozmowy rekrutacyjnej.
Usługa realizowana jest do kwietnia 2011 roku w wymiarze 420 godzin konsultacji indywidualnych.

7.12.2010