Zakończyliśmy wywiady IDI indywidualne z klientami PUP i OPS. Wkrótce na stronie projektu będzie można pobrać raport z przeprowadzonego badania.

Zakończyliśmy wywiady IDI indywidualne z klientami PUP i OPS, realizowane w ramach badawczego projektu pt. „Badanie ścieżek Migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej", którego głównym celem było dostarczenie instytucjom pomocy społecznej i publicznym służbom zatrudnienia wiedzy w zakresie możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług na rzecz wspólnej grupy klientów, a poprzez to podniesienie skuteczności, efektywności i lepsze skoordynowanie działań tych służb w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Z czterech etapów badania IDI indywidualnego powstał raport, który wkrótce będzie można pobrać na na stronie Projektu. Zapraszamy również do zapoznania się z założeniami Projektu oraz z wynikami innych badań, prowadzonych w Projekcie.
Więcej informacji

14.12.2010
Aktualizacja: 03.01.2010