W związku z zakończeniem realizacji projektu „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko - legnickiego" oddajemy w Państwa ręce Raporty końcowe.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko - legnickiego" oddajemy w Państwa ręce ostatnie, najważniejsze elementy naszej pracy tj. dwa tomy Raportu końcowego zawierające analizę rynku pracy oraz opisy badanych zawodów.

Mamy nadzieję, że wnioski z badań prowadzonych w ramach projektu, umożliwią placówkom kształcenia zawodowego zmodyfikowanie programów nauczania, dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Przeprowadzone analizy można wykorzystać w prowadzeniu polityki gospodarczej, regionalnej, edukacyjnej, szkoleniowej oraz w formułowaniu długoterminowych strategii rozwojowych w tych obszarach.

Więcej na temat projektu i wyników badań znajdą Państwo na stronie internetowej www.jgl.obserwatorrynku.pl

Opisy zawodów/Raport końcowy I tom (pobierz)
Analiza rynku pracy/Raport końcowy II tom (pobierz)

10.01.2011