W dniu 18 maja br. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła realizację cyklu seminariów szkoleniowo-informacyjnych realizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Seminaria realizowane były w ramach projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja Dolnośląskiego Systemu Innowacji". Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. była wykonawcą czterech specjalistycznych seminariów z następujących tematów:

Społeczeństwo informacyjne (Wrocław 16 marca 2010),
Klastry, jako formy grupowych przedsięwzięć (Wrocław 18 maja 2010),
NewConnect & Venture Capital (Wrocław 15 marca 2011),
Prawo własności intelektualnej (Wrocław 18 maja 2011).

Każdorazowo seminaria cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie w czterech seminariach udział wzięło 100 osób - reprezentujących zarówno sektor biznesu jak i nauki.

26.05.2011