Polsko-Rosyjskie Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Branży Rolno-Spożywczej Poznań 11-12 września 2011 r.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelaria Prezydenta RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencja Rynku Rolnego oraz ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Polsko-Rosyjskim Forum MŚP Branży Rolno-Spożywczej, które odbędzie się w dniach 11-12 września 2011 r. przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu. Przedsięwzięcie zostało zainspirowane i poparte przez Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.
Pierwszego dnia Forum, 11 września 2011 r., odbędzie się konferencja pt. „Warunki rozwoju MŚP w sektorze przetwórstwa żywności - doświadczenia polskie i rosyjskie". W toku konferencji polscy i rosyjscy eksperci zaprezentują m.in. kierunki i możliwości rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczego w Polsce i Rosji, znaczenie jakości żywności dla rozwoju MŚP oraz praktyczne aspekty prowadzenia wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi.

Drugiego dnia, 12 września 2011 r., polscy przedsiębiorcy będą mieli niepowtarzalną okazję odbycia wcześniej zaaranżowanych indywidualnych spotkań biznesowych z rosyjskimi przedstawicielami branży rolno-spożywczej.

Udział w Forum jest bezpłatny.
Więcej informacji, w tym program konferencji i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/Forum-Polska-Rosja.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 września 2011 r.

Ze względu na ograniczoną pulę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia podanego powyżej terminu nadsyłania zgłoszeń. O przyjęciu na Forum decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikami PARP:
Aleksandra Wadowska, tel. (22) 432 83 75
Anna Awdiejewa, tel. (22) 432 71 95
Agnieszka Promianowska, tel. (22) 432 83 74
Marek Stankiewicz, tel. (74) 74 64 80 446