Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości powierzyła nam realizację projektu pod nazwą "Akcelerator Innowacji Dolnosląski Park Technologiczny T-Park", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2013.