Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż uległ zmianie Regulamin Projektu pn. "Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park".

 

W § 6, ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"Ocena merytoryczna zawartości Formularza Zgłoszeniowego dokonywana jest w systemie punktowym. Uzyskanie w trakcie oceny co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów oznacza ocenę pozytywną".

Zmianie ulega także Załącznik nr 4 do Regulaminu.

06.12.2011