W dniu 30 września br. odbywa się szkolenie na temat „Oznaczenie CE - przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 r". Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym i wymaganiami dla producentów, importerów i dystrybutorów maszyn, urządzeń i wyrobów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego po 1 lipca 2013 r.