Ruszyła rekrutacja do projektu Sprawny biznes z Dolnego Śląska

Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi, które znajdują się na stronie internetowej projektu http://www.sprawnybiznes.darr.pl/ w zakładce REKRUTACJA/DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu oraz w Biurze Rekrutacji.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: 22.10.2013 r. - 15.11.2013 r.