Zakończyła się dwuetapowa rekrutacja do projektu Sprawny Biznes z Dolnego Śląska, trwająca od 22 października do 20 grudnia 2013r.

W dniu 24 grudnia 2013r. została zatwierdzona i opublikowana na stronie internetowej projektu http://www.sprawnybiznes.darr.pl/wyniki-rekrutacji/13 lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz lista rezerwowa. Spośród złożonych 89 aplikacji, do Projektu przyjęto 35 osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności (21 mężczyzn i 14 kobiet), które uzyskały najwyższe oceny w trakcie dwuetapowego procesu rekrutacji. Zakodowane wyniki oceny w liście rankingowej dostępnej pod wyżej wymienionym adresem internetowym.
Następnym etapem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych, 5-dniowych szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przewidywany okres realizacji szkoleń - ostatnia dekada stycznia i luty 2014r.