W ramach projektu "Kompetencje Moją Szansą. Osoby Niepełnosprawne Aktywne na Rynku Pracy" realizowana jest kolejna forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Są to trzymiesięczne staże zawodowe, na których przebywa obecnie 11 uczestników/czek projektu. Staże są realizowane w: Jeleniej Górze - 1 osoba, Bolesławcu - 1 osoba, Legnicy - 4 osoby, Wałbrzychu - 1 osoba, Wrocławiu - 1 osoba i Głogowie - 3 osoby.

W najbliższym czasie kolejni uczestnicy projektu rozpoczną staż zawodow,y a dla osób które zakończą staż zostaną zrealizowane kolejne formy wsparcia.

więcej o projekcie ...