Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu na wybór Partnera ponadnarodowego.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami), ogłasza pierwszy otwarty konkurs na wybór Partnera ponadnarodowego w celu wspólnej realizacji projektu nr. POKL 08.02.01-02-013/12-01 pn. „Laboratorium biznesu".

Pełna dokumentacja dotycząca Konkursu znajduje się na: http://www.bip.darr.pl/26/ogloszenia