Archiwum

Powered by mod LCA

Inicjatywa PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), w której uczestniczy Politechnika Wrocławska, organizuje nabory wniosków do programu SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe) skierowanego do MŚP i dającego dostęp do mocy obliczeniowej, wsparcia w dostosowaniu aplikacji oraz uruchomieniu obliczeń.

więcej

Ruszyły bezpłatne zgłoszenia do tegorocznej edycji Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu".

więcej

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej dot. wynajęcia sali szkoleniowej.

więcej

22 marca 2019r. Dolnośląska Agencja Pośrednicząca (DIP) rozpocznie nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Schemat 1.2 Ca: Usługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

więcej

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ogłosiła 3 konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek": konkurs ogólny, dla miast średnich(miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich) oraz konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność Plus.

więcej

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00