Ruszyły bezpłatne zgłoszenia do tegorocznej edycji Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu".

więcej

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej dot. wynajęcia sali szkoleniowej.

więcej

22 marca 2019r. Dolnośląska Agencja Pośrednicząca (DIP) rozpocznie nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Schemat 1.2 Ca: Usługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

więcej

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ogłosiła 3 konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek": konkurs ogólny, dla miast średnich(miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich) oraz konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność Plus.

więcej

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro, małych lub średnich przedsiębiorców którzy mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym do składania wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

więcej

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00