SOLVIT – Pomaga w zmaganiach z urzędami

Czym jest SOLVIT
SOLVIT to system, w ramach którego urzędy administracji państwowej w krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii pomagają w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych. Korzystanie z usług SOLVIT-u jest bezpłatne.

SOLVIT działa przede wszystkim przez internet. Chociaż w każdym kraju istnieje ośrodek SOLVIT-u, najlepiej kontaktować się z nim za pośrednictwem tej strony. W Polsce ośrodek SOLVIT-u, funkcjonuje pod poniższym adresem:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Spraw Europejskich
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00–507 WARSZAWA
Tel.: +48 22 693 53 60
Fax: +48 22 693 40 80
solvit@mg.gov.pl

SOLVIT stara się rozwiązać problem w terminie 10 tygodni – począwszy od dnia, w którym sprawa zostanie przyjęta przez ośrodek SOLVIT działający w kraju, w którym wystąpił zgłoszony problem.

W jakich sytuacjach SOLVIT może pomóc?
SOLVIT może pomóc, gdy:
• urząd państwowy w innym kraju UE nie przestrzega praw przysługujących osobom lub firmom na mocy przepisów UE
• sprawa nie trafiła jeszcze do sądu (choć może pomóc, jeśli złożono wniosek w sprawie administracyjnego postępowania odwoławczego).

Dziedziny działalności systemu SOLVIT:
• Uznawanie kwalifikacji zawodowych
• Wizy i prawo pobytu
• Handel i usługi (przedsiębiorstwa)
• Pojazdy i prawo jazdy
• Świadczenia rodzinne
• Uprawnienia emerytalne
• Praca za granicą
• Zasiłki dla bezrobotnych
• Ubezpieczenie zdrowotne
• Dostęp do kształcenia
• Międzynarodowy przepływ kapitału lub płatności
• Zwrot podatku VAT.

SOLVIT nie może pomóc:
• jeśli sprawa dotyczy sporu między przedsiębiorstwami
• jeśli sprawa dotyczy praw konsumentów
• jeśli sprawa dotyczy ubiegania się o odszkodowanie
• jeśli sprawa została wniesiona do sądu (z uwagi na swój nieformalny charakter SOLVIT nie może prowadzić sprawy równolegle do postępowania o
  charakterze formalnym lub postępowania sądowego).

Więcej informacji na temat SOLVIT

http://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm

Zgłosić sprawę do SOLVIT-U można za pośrednictwem formularza on-line znajdującego się TUTAJ

EEN KE DARR

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych