Informujemy, że w połowie lipca Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zamierza ogłosić konkurs o dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach schematu 1.1 A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)"

 

W ramach schematu 1.1 A2 MŚP mają szanse na dofinansowanie projektów polegających na:
- nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu,
- usługach doradczych związanych z realizacją projektu

O wsparcie w ramach schematu 1.1.A2 RPO WD mogą ubiegać się MŚP tj. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia (za datę złożenia wniosku uznaje się datę rejestracji wniosku w Internetowym Rejestratorze Wniosków.) wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu) oraz prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą liczyć na refundację w wysokości od 100 tys. zł do 1 600 mln zł wydatków kwalifikowanych w projekcie.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50 % wydatków kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane projektu to koszty poniesione najwcześniej od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30.11.2014.

Więcej informacji na stronie internetowej stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej www.dip.dolnyslask.pl

Informacje na temat konkursu można również uzyskać bezpłatnie w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym ds. RPO WD 2007-2013 w Wałbrzychu:

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
rpo.walbrzych@dolnyslask.pl
tel: 74 88 80 926

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00