Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy"

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - Partner Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz ze środków Budżetu Państwa,

ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Mikroprzedsiębiorcy, którzy w ramach w/w projektu otworzyli działalność gospodarczą, otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe i ubiegają się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Wniosków a następnie pobranie, wypełnienie i złożenie niezbędnych dokumentów.

Pełna treść ogłoszenia oraz Wymagane dokumenty do pobrania

11.02.2011

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00