INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

powołanej w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

 

Informacja z posiedzenia, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2011r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

Pliki do pobrania:
1. Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków.
2. Załącznik nr 1 do Informacji - Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Przedsiębiorca, którzy został rekomendowany do dofiansowania, proszony jest o niezwłoczny kontakt z Panem Markiem Kosińskim:
siedziba Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA,
pokój A 110,
telefon: 074 648 04 35.

21.04.2011

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00