Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt, którego celem jest złagodzenie negatywnych skutków zmiany gospodarczej. „Instrument Szybkiego Reagowania" jest projektem partnerskim realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej). W jego ramach PARP planuje udzielić kompleksowego, długoterminowego wsparcia szkoleniowo - doradczego, w wyniku którego 210 przedsiębiorstw otrzyma kompleksową pomoc przy opracowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Planów Rozwoju.

Projekt jest skierowany do firm z sektora MMSP, jak również do dużych przedsiębiorstw, które posiadają siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Do udziału w projekcie ISR zostaną zaproszeni przedsiębiorcy, którzy spełnią kryteria formalne obejmujące: strukturę firmy (przynależność do sektora MŚP lub duże przedsiębiorstwo), sytuację finansowo- ekonomiczną (przedsiębiorca nie spełnia definicji „przedsiębiorcy zagrożonego"), a także strukturę organizacyjną - wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa, które posiadają struktury w co najmniej 2 województwach lub przedsiębiorstwa, które nie korzystały wcześniej i nie ubiegają się o środki w ramach pomocy publicznej na te same usługi doradcze czy szkoleniowe.

Aplikacja firm do projektu jest możliwa wyłącznie poprzez dwuetapowy formularz on-line, zamieszczony w okresie naboru na stronie internetowej projektu www.isr.parp.gov.pl.

Formularz stanowi narzędzie informatyczne, które zawiera system określonych parametrów finansowych i ekonomicznych, pozwalających na wytypowanie firm kwalifikujących się do wsparcia w ramach projektu ISR.
Zakwalifikowane firmy otrzymają kompleksową i zindywidualizowaną pomoc w postaci finansowania kosztów usług szkoleniowych, doradczych oraz działań z obszaru outplacementu. Głównym elementem wsparcia będzie opracowanie przez ekspertów Planu Rozwoju na miarę potrzeb każdej firmy, poprzedzonego analizą sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa. Projekt obejmie wdrożenie przez specjalistów wskazanych w Planie działań naprawczych bądź rozwojowych, a następnie monitoring dynamiki zmian w firmie.

Wykonawcą działań szkoleniowo-doradczych w projekcie ISR jest firma WYG International.

Obok komponentu doradczo-szkoleniowego, partner projektu - MSAP, realizuje równolegle komponent badawczy, którego celem jest wczesna identyfikacja zjawisk przyczyniających się do pogorszenia się sytuacji w gospodarce, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw.

W okresie od października 2011 r. do kwietna 2013 roku zaplanowano cztery nabory. Każdy zostanie poprzedzony ogłoszeniem na stronie internetowej projektu a także informacjami w prasie. Pierwszy, pilotażowy nabór został zakończony. Łącznie w trakcie realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania wsparcie zyska ponad 4500 pracowników z 210 przedsiębiorstw.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052

22.12.2012

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00