Jak nie bać się kontroli, czyli audyt wewnętrzny projektów realizowanych w ramach POKL 2007-2013 - szkolenia dedykowane!

Nieodłączną częścią systemu wdrażania funduszy europejskich i realizacji projektów jest audyt, monitoring i kontrola. Ze względu na rozmiar finansowy dotacji, a także często zmieniające się zasady i wytyczne, występuje permanentna konieczność znajomości zasad i aktualizowania wiedzy na temat przeprowadzania kontroli u beneficjentów realizujących zarówno projekty inwestycyjne jak i szkoleniowe. 

W związku z tym zapraszamy na szkolenie pt.:

„Jak nie bać się kontroli, czyli audyt wewnętrzny projektów realizowanych w ramach POKL 2007-2013"

 

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów realizujących projekty w ramach POKL 2007-2013 na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym, oraz osób zainteresowanych podniesieniem poziomu wiedzy w zakresie monitoringu realizacji projektów i szybkiego reagowania na ewentualne nieprawidłowości.

ZGŁASZAM SIĘ!

Ramowy program szkolenia / doradztwa

Podstawy prawne audytu i kontroli projektów

• Zasady kontroli w ramach PO KL, wytyczne IZ 
• Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach POKL

Definicje i pojęcia związane z kontrolą w POKL
• Podstawowe definicje
• Instytucje uprawnione do prowadzenia kontroli w ramach POKL
• Rodzaje kontroli

Jak uniknąć błędów powstających podczas realizacji projektu ?
• Personel w projektach POKL
• Rekrutacja do projektu
• Polityka ochrony danych osobowych
• Ponoszenie wydatków i ich rozliczanie
• Postęp rzeczowy projektu, wskaźniki rezultatu i produktu

Autokontrola realizacji projektu i kontrola zewnętrzna
• Autokontrola dokumentacji projektu - plan i program audytu
• Metodologia i procedury prowadzenia prac audytowych
• Dokumentacja audytu 
• Tryb i zakres kontroli, audytu, uprawnienia i skład zespołu audytowego
• Sposób postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości 
• Taryfikator korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności i prawa zamówień publicznych
• Reguła proporcjonalności - co oznacza w praktyce?
• Informacja pokontrolna - i co dalej?

UWAGA! W opcji „support" oferujemy pełne przygotowanie klienta do kontroli zewnętrznej prowadzonej przez IP/IP2. 

 

  • Kontrola dokumentacji projektu realizowanego przez klienta - check list krok po kroku
  • Symulacja audytu/kontroli u klienta

 

 

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w audycie i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich z prezentacją praktycznych przykładów (zadania, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja). Zaprezentowane zostaną najczęściej popełniane błędy oraz metody ich unikania. Specjaliści podpowiedzą jak uchronić się przed wystepowaniem błędów w realizowanych projektach oraz jak niwelować skutki zastanych nieprawidłowości.

UWAGA! Realizujemy również szkolenia z zakresu kontroli projektów realizowanych w ramach innych programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych. (zapytaj o szczegóły)

 

Uczestnictwo w szkoleniu będzie sprzyjać nabyciu wiedzy praktycznej, podniesieniu i aktualizacji umiejętności z zakresu monitorowania, kontroli i audytu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Istnieje możliwość pokrycia kosztów szkolenia ze środków EFS!!! (dowiedz się więcej)

 

 

 

 

 

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00