Dotacje na termomodernizacje (z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii) budynków szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 grudnia 2013 przedstawił nowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.
Do RAMOWEGO PLANU REALIZACJI RPO WD NA ROK 2014 dodano nabór wniosków w ramach Działania 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej
Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w I kwartale 2014 r. i odbędzie się w trybie systemowym

Wnioskodawcy:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst posiadające
osobowość prawną;
- osoby prawne i fizyczne będące organami
prowadzącymi szkoły i placówki;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby
prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- organizacje pozarządowe.
Minimalna wartość projektu: 200 tys. PLN wydatków całkowitych

Maksymalna wartość projektu: do poniżej 10 mln PLN wydatków niezbędnych do realizacji projektu, które
zostaną/zostały poniesione w okresie kwalifikowalności

Maksymalny poziom dofinansowania: 85 %

 

Więcej informacji na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 www.rpo.dolnyslask.pl
Informacje na temat naborów wniosków można również uzyskać bezpłatnie w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym ds. RPO WD 2007-2013 w Wałbrzychu:
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
rpo.walbrzych@dolnyslask.pl
tel: 74 88 80 926

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00