Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 2 konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".

Pierwszy dotyczący etapu usługowego, drugi dotyczący również etapu usługowego jednakże odnoszący się do projektów nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

W ramach Bonu na innowacje dla MŚP – etap 1 usługowy oraz Bonu na innowacje dla MŚP – etap 1 usługowy – Dostępność Plus dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy - jednostki badawczo – naukowej, usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Konkurs Bony na Innowacje: etap 1 usługowy podzielony jest na 2 rundy, a wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:
1) dla rundy I – od 20 marca do 20 maja 2019 roku;
2) dla rundy II – od 21 maja do 21 lipca 2019 roku

Wnioski do drugiego konkursu Bony na Innowacje: etap 1 usługowy – Dostępność Plus mogą być składane w następujących terminach:
1) dla rundy I – od 20 marca do 20 maja 2019 roku;
2) dla rundy II – od 21 maja do 21 lipca 2019 roku;
3) dla rundy III – od 22 lipca do 22 września 2019 roku;
4) dla rundy IV – od 23 września do 28 listopada 2019 roku;

Pełna dokumentacja do konkursów znajduje się na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus

Źródło: https://poir.parp.gov.pl

PARP

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00