Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje dotyczące zawierania i form zabezpieczania umów handlowych, w tym dokonywanych droga elektroniczną w dniu 3 lipca 2017r.


Szanowni Państwo

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Szczawnie Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertem dotyczących zawierania i form zabezpieczania umów handlowych, w tym dokonywanych droga elektroniczną, które odbędą się w dniu 3 lipca 2017r. w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park w Szczawnie Zdroju.

Zakres konsultacji może obejmować:

  • rola stron w zawarciu umowy w handlu elektronicznym
  • ważność i skuteczność komunikacji elektronicznej
  • elementy procedury zawarcia umowy
  • zabezpieczanie umów handlowych
  • transakcje handlowe pomiędzy konsumentem i kontrahentem - aspekty praktyczne
  • prawo unijne i prawo międzynarodowe
  • rozstrzyganie sporów oraz formy transgranicznego dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych (prawo polskie, prawo unijne i prawo międzynarodowe).

Doradztwo będzie prowadził Pan mec. dr Marek Zalisko radca prawny, który specjalizuje się w unijnym prawie cywilnym procesowym i obrocie prawnym z zagranicą, prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Zajmuje się obsługą bieżącą krajowych, zagranicznych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor publikacji z zakresu unijnego prawa cywilnego procesowego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 45 minutową, bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesłać na Formularzu Zgłoszeniowym

do dnia 27 czerwca 2017r

Poczta, e-mailem, faksem lub dostarczyć osobiście na adres:

Enterprise Europe Network Wałbrzych/Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl
fax: 74 64 80 423

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z tym

proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Kontakt:
Marek Stankiewicz
marek.stankiewicz@darr.pl
tel. 74 64 80 446

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

een1

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Aktywny Biznes
 Aktywny Biznes
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00