Informujemy o zaktualizowaniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

Zakodowane, zaktualizowane na dzień 01.02.2017r. wyniki dwuetapowego procesu rekrutacji do pobrania w poniżej liście rankingowej.

Lista rankingowa do pobrania

Osoby zakwalifikowane do projektu o nr rekrutacyjnym 34, 35 i 36, proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  2. Oświadczenie uczestnika projektu
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające, iż przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu kandydat/ka nie był/a zgłaszany/a do ubezpieczeń społecznych lub Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu osobą zarejestrowaną jako bezrobotna przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych