Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego, psychologicznego i szkoleń zawodowych, realizowanego w ramach komponentu outplacementowego projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy".

04.06.2010r - Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1- Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 2- Harmonogram Realizacji Wsparcia

Załącznik nr 3- Zasady Obliczania Wynagrodzenia Wykonawcy

Załącznik nr 4- Wzór Umowy

Załącznik nr 5- Metryczka Szkolenia Zawodowego

Załącznik nr 6- Oferta

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 9 - Wykaz usług

Załącznik nr 10- Wykaz osób

Załącznik nr 11- Podwykonawcy

 

logo tpark

Business ideas are born in the mind. Business success matures in the Technology Park

read more

Main events

stp

Global Entrepreneurship Week

ABOUT AGENCY

DARR S.A. manages and owns Lower Silesian Technology Park T-Park

logo tpark

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2