06.05.2010r. - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługi poligraficzne polegające na przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druku materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego".

Otwarcie ofert- 13.05.2010r. godz. 11:15.

17.05.2010r. - Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz Oferty

Załącznik nr 3 - Projekt Umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz Usług

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dla osób fizycznych (art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy p.z.p.)

Wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja o zawarciu umowy

logo tpark

Business ideas are born in the mind. Business success matures in the Technology Park

read more

Main events

stp

Global Entrepreneurship Week

ABOUT AGENCY

DARR S.A. manages and owns Lower Silesian Technology Park T-Park

logo tpark

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2