AUTOMATIC MATCHING TOOL -Automatyczne wyszukiwanie ofert technologicznych

Czym jest AMT: Usługa Automatic Matching Tool przeznaczona jest dla firm oraz instytucji które poszukują najnowszych rozwiązań technologicznych w swojej branży. Jest to najprostsza metoda monitoringu zmian technologicznych zachodzących w przemyśle i nauce. AMT jest także doskonałym sposobem poszukiwania partnerów handlowych, licencji, patentów, oraz partnerów do wspólnych projektów badawczych.

Jak to działa: Osoby zarejestrowane jako abonenci usługi AMT raz w miesiącu otrzymują zbiorcze zestawienie wyłącznie najnowszych ofert technologicznych z przeszło 40 państw świata. Oferty wyszukiwane są za pomocą kluczowych słów określonych w momencie rejestrowania. Wszystkie oferty pochodzą z bazy Komisji Europejskiej BBS. Autorami ofert są jednostki badawczo-rozwojowe, uniwersytety oraz pochodzące z całego świata firmy których pracownicy opracowali technologię cechującą się wysokim stopniem innowacyjności. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem bazy BBS jak i AMT sprawuje Komisja Europejska.

Jakie to proste:

KROK 1 - Spośród słów kluczowych należy wybrać te na podstawie których komputer przeszukiwać będzie bazę BBS w celu odnalezienia ofert spełniających nasze kryteria.

Słowa kluczowe pogrupowane są w dziewięć głównych branż którymi są: Komunikacja, Software / Hardware, Elektronika, Inżynieria genetyczna, Medycyna / Zdrowie, Energia, Dobra konsumpcyjne, Produkcja przemysłowa, oraz Inne / Pozostałe.

Słowa kluczowe - Excel / PDF / Word

KROK 2 - Po wybraniu kryterium wyszukiwania (słowa kluczowe) należy w najdogodniejszy dla siebie sposób przesłać zgłoszenie do ośrodka Enterprise Europe Network.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną, faxem lub tradycyjną pocztą.

e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

fax: 074 64 80 446

adres: Dolnośląski Park Technologiczny

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Prawidłowe zgłoszenie zawierać powinno:

- Słowa kluczowe (wedle uznania: plik Word, Excel lub wiadomość e-mail z podaniem kryterium wyszukiwania)

- Adres poczty e-mail na który raz w miesiącu wpływać będzie wiadomość ze zbiorczym zestawieniem ofert technologicznych

- Dane kontaktowe do firmy w tym: nazwę firmy i osobę do kontaktu

Uwaga: Usługa świadczona bezpłatnie. Osoby otrzymujące zestawienia ofert nie są zobligowanie do odpowiadania na oferty zawarte w zestawieniu. Rejestracja w systemie AMT nie jest formą zobowiązania wobec ośrodka EEN ani firm / instytucji których oferty zostały zamieszczone w zestawieniu. Z usługi można zrezygnować w każdej chwili bez żadnych opłat ani podawania przyczyny.

Osoba do kontaktu:

Marek Stankiewicz

tel.: 74 64 80 446

opracowano:


Enterprise Europe Network Wałbrzych
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
faks: 74 64 80 451
e-mail: eic@darr.pl
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

11.10.2010

 

logo tpark

Business ideas are born in the mind. Business success matures in the Technology Park

read more

Main events

stp

Global Entrepreneurship Week

ABOUT AGENCY

DARR S.A. manages and owns Lower Silesian Technology Park T-Park

logo tpark

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2