INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

powołanej w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

 

Pliki do pobrania:
1. Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków.
2. Załącznik nr 1 do Informacji - Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Przedsiębiorcy, którzy pozytywnie przeszli ocenę wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, proszone są o niezwłoczny kontakt z Panem Markiem Kosińskim:
siedziba Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA,
pokój A 110,
telefon: 074 648 04 35.

08.03.2011

 

logo tpark

Business ideas are born in the mind. Business success matures in the Technology Park

read more

Main events

stp

Global Entrepreneurship Week

ABOUT AGENCY

DARR S.A. manages and owns Lower Silesian Technology Park T-Park

logo tpark

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2