Wszczęcie postępowania:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki pn: „Kompleksowa realizacja 2 szkoleń zawodowych pn. „Badania wizualne VT1 i 2" oraz „Specjalista ds. zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym z kursem języka angielskiego" w ramach komponentu outplacementowego projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" dla 3 uczestników/czek projektu", nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/8/2011.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 w związku z art. 5 ust 1 lit „a" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z wykonawcą (24.02.2011)Zawiadomienie o zawarciu umowy z Wykonawcą
w trybie z wolnej ręki.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju informuje o zawarciu umowy, której przedmiotem jest: „Kompleksowa realizacja 2 szkoleń zawodowych pn. „Badania wizualne VT1 i 2" oraz „Specjalista ds. zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym z kursem języka angielskiego" w ramach komponentu outplacementowego projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" dla 3 uczestników/czek projektu". W postępowaniu o udzielnie zamówienia, prowadzonym na podstawie art. 66 w zw. z art. 5 ust. 1 lit. „a" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) została wyłoniona firma:

Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Małgorzata Wierzęć,

ul. Żeromskiego 14, 58-100 Świdnica


Umowa została zawarta w dniu 23.02.2011r. na kwotę 15.750,72 zł.

 

Umowa będzie realizowana w ramach Projektu: Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

 

21.02.2011; Aktualizacja 24.02.2011

logo tpark

Business ideas are born in the mind. Business success matures in the Technology Park

read more

Main events

stp

Global Entrepreneurship Week

ABOUT AGENCY

DARR S.A. manages and owns Lower Silesian Technology Park T-Park

logo tpark

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2