Trwa realizacja projektu pn. Biznesklasa bez barier, którego głównym celem jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Skutkiem przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej było złożenie prawie 100 aplikacji do projektu wraz z uproszczonymi biznesplanami. Komisja rekrutacyjna oceniła pomysły na biznes, a wykwalifikowani doradcy zawodowi przeprowadzili rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami/tkami, w wyniku czego wyłoniono uczestników/czki projektu tj. 32 osoby niepełnosprawne (13 kobiet i 19 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego.

Uczestnicy/czki projektu wzięli/ły już udział w bezpłatnych 5-dniowych, wyjazdowych szkoleniach z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie osoby podniosły swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Ogólna ocena wsparcia szkoleniowego przekroczyła poziom 4,6 (w pięciostopniowej skali ocen), co świadczy o bardzo wysokim poziomie oferowanych usług i zadowoleniu uczestników/czek. Obecnie przyszli przedsiębiorcy są w trakcie 8-godzinnego bezpłatnego coachingu biznesowego I związanego z zakładaniem działalności gospodarczej i pisaniem biznesplanów. W najbliższym czasie czeka nas realizacja kolejnych etapów projektu, polegających na:
- przygotowaniu przez uczestników/czki projektu profesjonalnych wniosków o dotację i wyłonieniu do dofinansowania min. 27 najlepszych pomysłów na biznes,
- rejestracji firm i udzieleniu bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 40 tys. złotych dla każdej nowoutworzonej w ramach projektu firmy,
- rozpoczęciu udzielania podstawowego wsparcia pomostowego - bezzwrotnej pomocy finansowej dla firm (do 1300 zł na miesiąc przez 6 miesięcy) oraz indywidualnego coachingu biznesowego II z prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji (6 godzin).

Nasz projekt i intensywna działalność w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych została doceniona przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, który zaprosił nas do udziału w programie telewizyjnym, emitowanym na antenie TVP Wrocław pn. „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi". Program składający się z cyklu 10 audycji ukazuje zmiany zachodzące w poszczególnych społecznościach oraz korzyści, jakie płyną z korzystania ze środków unijnych.

 

25.06.2012

logo tpark

Business ideas are born in the mind. Business success matures in the Technology Park

read more

Main events

stp

Global Entrepreneurship Week

ABOUT AGENCY

DARR S.A. manages and owns Lower Silesian Technology Park T-Park

logo tpark

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2