Zapraszamy nauczycieli i instruktorów na bezpłatne praktyki krajowe i zagraniczne w nowoczesnych firmach

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z firmą WYG International Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie: „HANDEL I REKLAMA - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach", realizowanym w ramach Działania 3.4 - Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli/lek i instruktorów/ek kształcących w zawodach sprzedawcy, technika handlowca, technika organizacji reklamy, technika logistyka i technika cyfrowych procesów graficznych poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.
W ramach projektu oferujemy Państwu udział w praktykach krajowych oraz zagranicznych:
1. Praktyki krajowe
Uczestnicy/czki wezmą udział w dziesięciodniowych praktykach w nowoczesnych przedsiębiorstwach związanych z branżą handlową i/lub reklamową. W ramach praktyk uczestnicy/czki będą mieli/ły możliwość zapoznania się z realizacją nowoczesnych procesów techniczno - organizacyjnych stosowanych w handlu i reklamie.
Każdemu uczestnikowi/czce dodatkowo przysługiwać będą:
o wsparcie opiekuna w firmach, w których będą odbywały się praktyki,
o zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie,
o refundacja kosztów dojazdu,
o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Praktyki zagraniczne
Uczestnicy/czki praktyk krajowych wezmą udział w pięciodniowych praktykach w modelowych przedsiębiorstwach realizujących praktyczne kształcenie zawodowe na terenie Niemiec, gdzie zapoznają się z najnowszą technologią i organizacją pracy, stosowaną w zawodach związanych z branżą handel i/lub reklama.
Każdemu uczestnikowi/czce dodatkowo przysługiwać będą:
o transport z Polski i na miejsce praktyk i powrót,
o noclegi podczas pobytu zagranicą,
o całodzienne wyżywienie,
o wsparcie opiekuna z firmy zagranicznej podczas odbywania praktyk,
o wsparcie polskiego opiekuna merytorycznego podczas odbywania praktyk,
o usługa tłumacza w czasie zajęć,
o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszyscy uczestnicy/czki, którzy/re ukończą praktyki zawodowe w Polsce i w Niemczech, otrzymają zaświadczenia ukończenia praktyk zawodowych.
Więcej informacji o projekcie, w tym regulamin uczestnictwa, dokumenty aplikacyjne, a także dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej projektu www.handelireklama.darr.pl

logo tpark

Business ideas are born in the mind. Business success matures in the Technology Park

read more

Main events

stp

Global Entrepreneurship Week

ABOUT AGENCY

DARR S.A. manages and owns Lower Silesian Technology Park T-Park

logo tpark

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2