Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt
"Akcelerator Innowacji. Dolnośląski Park Technologiczny T-Park".

 

Konferencja odbędzie się w dniu 13 lutego 2014 roku w siedzibie Dolnośląskiego Parku Technologicznego T - Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój.

W programie m.in.:

 

  • Doświadczenia oraz planowane kierunki działań w obszarze inwestowania w przedsięwzięcia innowacyjne
  • Planowane priorytety inwestycyjne wspierające rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej w Perspektywie 
  • Finansowej 2014 - 2020 
  • Wsparcie innowacyjności i transferu wiedzy przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego - perspektywa 2014 - 2020 
  • Sytuacja i uwarunkowania funkcjonowania firm - beneficjentów wsparcia kapitałowego w przedsięwzięcia 
  • innowacyjne w kontekście nowej perspektywy finansowania na lata 2014 - 2020
  • Problemy i sposoby ich unikania w inwestowaniu w przedsięwzięcia innowacyjne

Udział w konferencji jest bezpłatny.


 

zapisy:
„OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10; 53-609 Wrocław, tel. 71/ 356 50 89;
info@otrek.com.plwww.otrek.com.pl

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej, oś priorytetowa 3 Kapitał dla Innowacji. 

logo tpark

Business ideas are born in the mind. Business success matures in the Technology Park

read more

Main events

stp

Global Entrepreneurship Week

ABOUT AGENCY

DARR S.A. manages and owns Lower Silesian Technology Park T-Park

logo tpark

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2