Konferencja pt. Wsparcie biznesu z programów UE. Dziś i jutro. Szczawno-Zdrój, 20 maja 2014 roku

RELACJA VIDEO Z WYDARZENIA - CZĘŚĆ 1
RELACJA VIDEO Z WYDARZENIA - CZĘŚĆ 2

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., wspólnie z Partnerami: Enterprise Europe Network przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w Związku Banków Polskich zaprasza do udziału w konferencji pt. "Wsparcie biznesu z programów UE. Dziś i jutro", odbywającej się w ramach Dolnośląskich spotkań biznesowych.

Konferencja organizowana jest dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego.

Na konferencji przedsiębiorcy otrzymają informację m.in. na temat:
- dostępnego wsparcia unijnego dla przedsiębiorców
- jedynych bezpłatnych gwarancji inwestycyjnych dla firm
- wsparcia z nowych programów Unii Europejskiej

Wydarzenie jest organizowane pod Patronatem:

W wydarzeniu weźmie udział Pani Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Wydarzenie odbywa się w następujących terminach i miejscach.
• 20 maja 2014 roku - Szczawno-Zdrój
• 21 maja 2014 roku - Wrocław
• 23 maja 2014 roku - Legnica

Wydarzenie w Szczawnie-Zdroju, które odbędzie się w dniu 20 maja 2014 roku, jest ulokowane w Dolnośląskim Parku Technologicznym, ul. Szczawieńska 2.

Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM wydarzenia.

Zgłoszenia prosimy przesłać na FORMULARZU. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres:

Enterprise Europe Network Wałbrzych
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl, Faks: 074 64 80 451

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 15 maja 2014 roku, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie wcześniejsze zamknięcie naboru w przypadku wyczerpania się dostępnych miejsc.

Dodatkowych informacji w sprawie wydarzenia w Szczawnie-Zdroju udzielają:
Aleksandra Kucharska: e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl, tel.: 74 64 80 423
Marek Stankiewicz: e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl, tel. 74 64 80 446

W sprawie wydarzeń we Wrocławiu i Legnicy zapraszamy na strony internetowe www.wctt.pl oraz www.arleg.eu oraz www.kpk.info.pl

Organizatorzy

logo tpark

Business ideas are born in the mind. Business success matures in the Technology Park

read more

Main events

stp

Global Entrepreneurship Week

ABOUT AGENCY

DARR S.A. manages and owns Lower Silesian Technology Park T-Park

logo tpark

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2